Хотелско домакинство и перално стопанствоКариери

СЛУЖИТЕЛ ПЕРАЛНО СТОПАНСТВО - НОЩНИ СМЕНИ Read More
Камериери / Камериерки - Общи площи Read More
Камериери/ки - хотелско домакинство Read More